Det er ingen grunn til at det offentlige skal ligge etter i utviklingen. Også her kan man ta betalt på nettet, enkelt og effektivt.

Vi har satt opp løsning for Vinje kommune, kalt vinjenett.no, der de selger snøskuterløyver på nett.

Tenk på alle de tjenestene en kommune skal ta betalt for, og hvor mye tid som går med til fakturering og innkreving av utestående beløp. Her er det snakk om alt fra barnehage og SFO, kulturskole, omsorgsplasser, til byggesaker, fiskekort og snøskuterløyver. Med nettbetaling kan kommunen umiddelbart få inn pengene (gjerne før tjenesten leveres) og slipper å slite med trege betalere.

Betalingen kan både gjøres gjennom ferdig prisede "produkter" på kommunens nettside, eller ved å sende lenke til kunden med det beløpet de skal betale.

Vi kan tilby mange tilleggsfunksjoner som automatisk generering og utsending av løyver, kontroll mot navn/telefon/epostliste, kjøp av tjenester på dato, etc.

Løsning fra kr 6 499,- i oppstart, og kr 950,- pr måned. Ta kontakt for bestilling.

Lukk