Hvilken plass har det lokale næringslivet i den digitale verden?

av Kjersti Aase, praksisstudent fra Universitetet i Sørøst-Norge

Et lokalt næringsliv er viktig!
Viktig for innbyggerne, som et møtested.
Viktig for å kunne skape arbeidsplasser å gå til.
Viktig for ungdommen, et sted der de kan få praksis i arbeidslivet.
Viktig så du kan gå til butikken og kjøpe deg melk, brød og kanskje en sjokolade du plutselig fikk lyst på.
Viktig for lokallaget, som trenger sponsing av gevinster til lotteri der inntekten går til det lokale Røde Kors eller det lokale idrettslaget.
Det er viktig med et lokalt næringsliv, som igjen gir tilbake til det lokale.

Med generasjoner i endring, et samfunn i endring, arbeidsplasser i endring og med våre vaner i endring – må vi innse at handelsmarkedet også er i endring. Kundene ønsker mer i dag, mer fokus på miljø og bærekraftighet når de handler, høyere brukervennlighet på tjenester, og mer verdi for tiden og pengene sine!
Butikkene må tenke nytt og kreativt, og tørre å utfordre seg selv.
Du som butikkinnehaver må også sørge for å være der brukerne er og fortelle de hvorfor de skal komme til deg og din butikk. Så enkelt og så vanskelig.

Netthandelen tar stadig mer markedsandeler fra fysiske butikker, dette er et faktum vi kan gjøre lite med. Men det handelsstanden kan gjøre, er å ta opp kampen om sin plass på nettet; nettopp i en nettbutikk. En nettbutikk, som kan gi varer, tjenester eller produkter en ekstra plattform for synlighet og salg. Her har butikkene en unik mulighet til å kommunisere med målgruppen sin og finne etterspørselen i sitt marked. Nå har vi kommet dit hen at det ikke er lengere kunden som spør om hva de kan få av deg, men hva du kan gjøre for kunden.

Så anbefalingene er klare fra flere hold, skal forretningslivet klare seg fremover så må de gå digitalt.
Skremmende? Ja. Spennende? JA!! Her ligger det mange nye spennende muligheter, bruk kanalene du har tilgang på (som f.eks. Facebook og/eller Instagram). Tenk annerledes og skill deg ut fra dine konkurrenter, tenk unikt – enten i form av produkter, tjenester og/eller kundeservice.

Vi trenger det lokale næringslaget, mer enn noen gang i denne digitale utviklingen.
Vi ønsker oss ikke en fremtid med tomme lokaler, men vi har stor tro på at god kundeservice, og et lokalt næringsliv gir en stor verdi til brukerne – men forutsetningen er at butikkene må sørge for å være der kundene er.
Så hvilken plass har det lokale næringslivet i den digitale verden? En sentral plass som kan utgjøre store betydningsfulle forskjeller for det lokale næringslivet.


Dette er visjonen til Shop Science, og bakgrunnen til hvorfor Shop Science oppstod.
Shop Science ønsker å kunne bidra til å bevare det lokale næringslivet, med å tilby en ekstern plattform der du kan skape mersalg for dine varer, produkter eller tjenester, ved siden av din eksisterende butikk - ikke istedenfor.

Lukk