Shop Science tilbyr mulighet for å A/B-teste spesielle funksjoner på nettsider og nettbutikker. På denne måten kan man teste statistisk hvor godt en funksjon eller et design fungerer.

En A/B-test er en automatisert test, der man setter opp to varianter (A og B) av en funksjon eller et design og overvåker over tid hvilken som fungerer best. Systemet vil automatisk vise 50% av brukerne den ene varianten og 50% den andre, og overvåker forskjeller i de to versjonene.

A/B-tester kan ofte avsløre forskjeller som er for små til å oppdage ved å se på noen få brukere, slik som hvordan rekkefølgen på valg eller plasseringen av en knapp påvirker salget i nettbutikken. For å få til gode A/B-tester er det viktig å kunne ha en god måte å overvåke forskjellen statistisk. En god måte vil for eksempel være å måle salget i en nettbutikk, eller hvor mange som klikker på en bestemt lenke.

Det er også viktig å ha mange nok brukere innom siden, slik at statistikken gir et tydelig svar. Derfor er A/B-tester ofte noe man gjør på større nettsider eller butikker som allerede går forholdsvis godt. For små og nystartede nettbutikker og nettsider vil det trolig være bedre å starte med en generell vurdering, eller en manuell brukertest.

Lukk